Početna

BALUN

KAD ZAPLEŠU BALUN ,DVA PO DVA
NI JEDAN BALERIN TEGA
SVITA ISTRIJANON NI RAVAN

I NIŠ NI TAKO DRAGO ZA OČI.
A SRCE SE PERA DA ČE MOĆI
OD VESELJE SKOČITI VAN.

I ČA JE TO U TIH STARIH KANTI
ČA ŠALJU NAŠI NONI BRBANTI
KROZ ROŽENICE H NAN?

STARINE NAŠE TO JE PRELIPI GLAS,
ČA VAJK ČE USTATI S NAS
DOKLE ŽIVI ISTRIJAN.

Marija Banko

Novosti


Nastupi

Press